PRIVACYVERKLARING​

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Humor Werkt verwerkt van haar opdrachtgevers. Indien je persoonsgegevens aan Humor Werkt verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Humor Werkt
Appelstraat 42
2564 EH Den Haag
06-81060147 / info@humorwerkt.nl
KvK nummer: 27317412

2. Welke gegevens verwerkt Humor Werkt en voor welk doel
2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens
c) telefoonnummer
d) e-mailadres
e) geslacht

2.2 Humor Werkt verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) Naam, adres, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt om een overeenkomst en factuur op te maken.
b) Naam, telefoonnummer en e-mailadres worden eventueel gebruikt door de artiest om een (telefonisch) voorgesprek in te plannen.

2.3 Naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer worden eventueel tot uiterlijk tien jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Humor Werkt en je te informeren over de ontwikkelingen van Humor Werkt.

E-mail berichtgeving (opt-out):
Humor Werkt gebruikt naam en e-mailadres om nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere relevante informatie te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink.

3. Bewaartermijnen
Humor Werkt verwerkt en bewaart je persoonsgegevens maximaal 700 jaar. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
Ter bescherming van persoonsgegevens heeft Humor Werkt passende technische en organisatorische maatregelen genomen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via Humor Werkt kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Humor Werkt neemt je verzoek in behandeling en informeert je hierover binnen een maand na ontvangst.
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met Humor Werkt.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Humor Werkt je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact
opnemen met info@humorwerkt.nl. 
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan info@humorwerkt.nl.

6. Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt.

humor-werkt-thuis-spreker-voor-webinar

© 2008 Humor Werkt | KVK: 27317412 | BTW: 8192.91.390.B02 | Ontwerp site: Catinka Kersten